Bangolf

Linden Kungsgatan 37 BLindesberg,

Fiske

Dalkarshytteån efter Köpingsvägen. Vi kommer att fiska från den nya bryggan anpassad för rullstolar. Anmälan till Christina Wendin 073 067 87 36.

Bangolf

Linden Kungsgatan 37 BLindesberg,

Bangolf

Linden Kungsgatan 37 BLindesberg,

Bangolf

Linden Kungsgatan 37 BLindesberg,

Bangolf

Linden Kungsgatan 37 BLindesberg,