I Örebro län finns akut strokevård på tre platser, Örebro, Karlskoga och Lindesberg.
Alla vårdcentraler i länet behandlar och följer upp strokepatienter.
Vård och rehabilitering bedrivs i både regionen och i alla 12 kommuner.
Symtomen efter en stroke kan vara väldigt olika. Det finns mycket information om sjukdomen. Läs mer om sjukdomen stroke, under knappen Läs mer om stroke här.

ADRESS

Strokeföreningarna i Örebro län

Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro

TELEFON

Ordförande Christina Wendin

073 067 87 36

E-POST

strokenorraorebrolan@gmail.com