I Örebro län finns akut strokevård på tre platser, Örebro, Karlskoga och Lindesberg.
Alla vårdcentraler i länet behandlar och följer upp strokepatienter.
Vård och rehabilitering bedrivs i både regionen och i alla 12 kommuner.
Symtomen efter en stroke kan vara väldigt olika. Det finns mycket information om sjukdomen. Läs mer om sjukdomen stroke.

ADRESS

Strokeföreningarna i Örebro län

Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro

TELEFON

Ordförande Christina Wendin

073 067 87 36

E-POST

strokenorraorebrolan@gmail.com