Styrelsen i Norra länet:

Christina Wendin ordförande, telefon: 073 067 87 36
Bo Häger Ledamot
Sören Hård Ledamot
Leif Bäckman Kassör
Gudrun Hoffmeister Ersättare
Inga Blomstrand Ledamot/ Sekreterare

Styrelsemöten under 2021: 18 februari, 21 april, 9 juni,
25 augusti, 12 oktober, 15 december.

Årsmötet 2022 kommer att vara den 1 mars

ADRESS

Strokeföreningarna i Örebro län

Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro

TELEFON

Ordförande Christina Wendin

070 275 96 52

E-POST

strokenorraorebrolan@gmail.com